Bảng giá van vòi Minh Hòa sản xuất tại Việt Nam

 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

 

1

VAN CỬA ĐỒNG

MIHA – PN 16

 

 

DN 15101.100111.20010100
DN 20128.200141.0001080
DN 25182.500200.800660
DN 32295.200324.700432
DN 40397.900437.700424
DN 50602.600662.900216
DN 651.126.7001.239.400110
DN 801.650.2001.815.20016
DN 1003.507.9003.858.70014
 

 

2

VAN CỬA ĐỒNG

MBV- PN 10

 

 

DN 1581.60089.80010100
DN 20102.800113.1001080
DN 25136.400150.000660
DN 32227.200249.900540
DN 40291.500320.700424
DN 50409.600450.600216
DN 65973.2001.070.500110
DN 801.431.2001.574.30016
DN 1002.277.3002.505.00016
 

 

3

VAN CỬA ĐỒNG

MI- PN 10

 

 

DN 1572.40079.60010100
DN 2091.100100.2001080
DN 25131.200144.300660
DN 32215.800237.400540
DN 40285.100313.600424
DN 50365.400401.900216
DN 65899.900989.900110
DN 801.155.9001.271.50016
DN 1001.972.6002.169.90016
 

 

4

VAN CẦU HƠI ĐỒNG

MIHA- PN 16

 

DN 15122.600134.9001080
DN 20184.800203.3001060
DN 25214.300235.700648
DN 32390.300429.300432
DN 40539.600593.600424
DN 50793.900873.300112
 
 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

 

5

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT

MIHA- PN 16

 

 

 

DN 1558.50064.40012120
DN 2082.40090.60010100
DN 25127.900140.700880
DN 32217.200238.900648
DN 40298.100327.900432
DN 50466.600513.300218
DN 65829.400912.300216
DN 801.124.9001.237.40018
DN 1002.042.7002.247.00016
 

 

6

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT

MBV- PN 10

 

 

 

 

DN 1541.20045.30012120
DN 2054.30059.70010100
DN 2589.50098.500880
DN 32180.500198.600648
DN 40242.500266.800432
DN 50376.500414.200218
DN 65706.400777.000216
DN 80972.4001.069.600112
DN 1001.882.1002.070.30016
 

 

7

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT

MI- PN 10

 

 

DN 1531.70034.90012120
DN 2048.70053.60010100
DN 2574.30081.700880
DN 32165.900182.500648
DN 40213.900235.300432
DN 50330.900364.000218
DN 65680.300748.300216
DN 80934.7001.028.200112
DN 1001.820.0002.002.00016
 

 

8

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM ĐỒNG

MIHA – PN 16

DN 1562.70069.00015180
DN 2099.900109.90015150
DN 25142.600156.90012120
DN 32260.700286.800660
DN 40333.200366.500648
DN 50517.600569.400432
DN 65760.200836.200212
DN 80875.700963.300112
DN 1001.664.0001.830.40016
 
 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

 

9

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO NÊM ĐỒNG

MBV – PN 10

 

DN 1549.00053.90015180
DN 2074.60082.10015150
DN 2596.800106.50012120
DN 32172.900190.200660
DN 40258.700284.600648
DN 50370.100407.100432
 

 

 

10

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM

MIHA- PN 16

 

 

 

 

 

 

DN 15

 

 

79.200

 

 

87.100

 

 

12

 

 

120

 

 

DN 20

 

 

113.200

 

 

124.500

 

 

10

 

 

100

 

 

 

11

VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI TAY GẠT

MIHA – PN 16

 

 

 

 

 

 

 

DN 15

 

 

79.200

 

 

87.100

 

 

12

 

 

120

 

 

DN 20

 

 

113.200

 

 

124.500

 

 

10

 

 

100

 

 

 

12

VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI TAY BƯỚM HỢP KIM MIHA – PN 16

 

 

 

 

DN 15

 

 

79.200

 

 

87.100

 

 

12

 

 

120

 

 

DN 20

 

 

113.200

 

 

124.500

 

 

10

 

 

100

 
 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

 

13

VAN BI ĐỒNG REN TRONG REN NGOÀI TAY GẠT MIHA- PN 16

 

 

 

 

 

 

DN 15

 

 

79.200

 

 

87.100

 

 

12

 

 

120

 

DN 20

 

113.200

 

124.500

 

10

 

100

 

 

14

VAN BI ĐỒNG REN 3 NGẢ

MIHA – PN 16

 

 

 

 

DN 15

 

 

 

75.100

 

 

 

82.600

 

 

 

8

 

 

 

80

 

 

 

 

15

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MÀU ĐỎ

MIHA- PN 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN 1579.20087.10012120
DN 20113.200124.50010100
DN 25166.600183.300660
DN 32318.000349.800636
DN 40461.300507.400432
DN 50628.600691.500220
DN 651.492.4001.641.60028
DN 802.084.3002.292.70028
DN 1003.973.9004.371.30012
 

 

16

VAN BI REN TRONG REN NGOÀI MINI

MIHA – PN 16

 

 

 

 

 

F15 X M15

 

 

 

44.400

 

 

 

48.800

 

 

 

12

 

 

 

120

 
 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

 

17

VAN BI ĐỒNG GAS TAY GẠT MÀU VÀNG

MIHA- PN 30

 

 

 

DN 871.30078.4001560
DN 1071.30078.4001560
DN 1588.60097.50012120
DN 20116.600128.30010100
DN 25185.100203.600660
DN 32387.600426.400636
DN 40487.600536.400432
DN 50713.200784.500220
 

 

 

18

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT

MBV- PN 10

 

 

 

 

 

 

DN 1572.00079.20012120
DN 2085.40093.90010100
DN 25147.700162.500660
DN 32281.200309.300648
DN 40386.100424.700432
DN 50598.500658.400220
DN 651.415.8001.557.40028
DN 801.985.6002.184.20028
DN 1003.875.0004.262.50012
 

19

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM

MBV- PN 10

 

DN 15

 

72.000

 

79.200

 

12

 

120

 

DN 20

 

85.400

 

93.900

 

10

 

100

 

20

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT

MI- PN 10

 

DN 1557.10062.80012120
DN 2075.30082.80010100
DN 25120.300132.300660
DN 32273.800301.200648
DN 40377.000414.700432
DN 50556.800612.500220
 

21

VAN BI HỢP KIM TAY BƯỚM

TUBO- PN 10

 

 

DN 15

 

 

43.900

 

 

48.300

 

 

12

 

 

120

 
 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT )

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

 

22

VAN BI HỢP KIM TAY GẠT

TURA- PN 10

 

 

 

DN 1543.90048.30012120
DN 2055.30060.80012120
DN 2584.60093.100880
DN 32174.900192.400648
DN 40238.200262.000432
DN 50351.000386.100220
DN 65886.700975.40028
 

 

 

23

RỌ  ĐỒNG

MIHA- PN 16

DN 1544.50049.00015150
DN 2078.70086.60015150
DN 25121.900134.1001272
DN 32186.200204.8001272
DN 40260.000286.000848
DN 50376.400414.000636
DN 65702.100772.300212
DN 80791.000870.100112
DN 1001.544.2001.698.60018
 

 

 

24

RỌ  ĐỒNG

MBV- PN 10

 

 

 

DN 1541.00045.10015150
DN 2064.40070.80015150
DN 2598.700108.6001272
DN 32159.300175.2001272
DN 40248.100272.900848
DN 50361.800398.000636
DN 65688.800757.700212
DN 80764.900841.400112
 

 

25

RỌ ĐỒNG

MI- PN 10

 

 

 

DN 65

 

387.400

 

426.100

 

2

 

12

 

DN 80

 

466.400

 

513.000

 

1

 

12

 

DN 100

 

1.240.400

 

1.364.400

 

1

 

6

 
 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

 

26

Y LỌC ĐỒNG

MIHA– PN 16

 

DN 1559.10065.00012120
DN 20105.900116.50010100
DN 25163.400179.700660
DN 32284.600313.100224
DN 40390.300429.300224
DN 50646.100710.700116
 

 

27

VAN PHAO ĐỒNG

MIHA XK

 

 

 

 

 

 

DN 15

 

131.500

 

144.700

 

10

 

100

 

DN 20

 

139.200

 

153.100

 

10

 

80

 

 

28

VAN PHAO ĐỒNG MIHA

 

 

 

DN 15143.600158.00010100
DN 20218.600240.5001060
DN 25230.800253.900648
DN 32767.400844.100424
DN 40924.6001.017.100424
DN 501.654.8001.820.300212
 

 

29

VAN PHAO ĐỒNG MBV

 

 

 

 

 

 

 

DN 15

 

133.300

 

146.600

 

10

 

100

 

DN 20

 

180.900

 

199.000

 

10

 

60

 

DN 25

 

198.600

 

218.500

 

6

 

48

 

 

30

VAN PHAO ĐỒNG MI

 

 

 

 

 

 

 

DN 15

 

 

 

98.300

 

 

 

108.100

 

 

 

10

 

 

 

100

 
 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

31

VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ CROM

MIHA-XK

 

 

DN 15

 

109.800

 

120.800

 

10

 

60

 

DN 20

 

123.700

 

136.100

 

10

 

60

 

 

32

VÒI VƯỜN ĐỒNG

MIHA-XK

 

DN 15

 

101.000

 

111.100

 

10

 

60

 

DN 20

 

113.800

 

125.200

 

10

 

60

 

 

33

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY NHÔM

MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

92.000

 

101.200

 

10

 

60

 

DN 20

 

109.700

 

120.700

 

10

 

60

 

34

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX

MIHA- PN 16

 

DN 15

 

92.000

 

101.200

 

10

 

60

 

DN 20

 

109.700

 

120.700

 

10

 

60

 

35

VÒI MÁY GIẶT

MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

97.800

 

 

107.600

 

 

10

 

 

60

 

36

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX

MBV – PN 10

 

 

 

DN 15

 

70.800

 

77.900

 

10

 

120

 

DN 20

 

78.500

 

86.400

 

10

 

100

 
 

STT

 

TÊN – HÌNH ẢNH

 

QUY CÁCH

GIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

 

37

VÒI VƯỜN ĐỒNG

MH – PN 10

 

 

 

DN 15

 

57.800

 

63.600

 

10

 

120

 

DN 20

 

69.900

 

76.900

 

10

 

100

 

38

VÒI VƯỜN HỢP KIM

DALING – PN 10

 

 

DN 15

 

48.100

 

52.900

 

10

 

120

 

DN 20

 

59.300

 

65.200

 

10

 

120

 

 

39

VÒI VƯỜN HỢP KIM

TURA – PN 10

 

 

 

 

DN 15

 

39.200

 

43.100

 

10

 

120

 

DN 20

 

52.900

 

58.200

 

10

 

120

STTTÊN – HÌNH ẢNHQUY CÁCHGIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Túi)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

41

VÒI NHỰA TAY XOAY MH

 

 

DN 1512.10013.30010100
DN 2014.00015.40010100
 

42

VÒI NHỰA TAY XOAY NỐI ỐNG MỀM ĐỒNG MH

 

DN 1517.80019.60010100
DN 2021.00023.10010100
 

43

VÒI NHỰA TAY XOAY NỐI ỐNG MỀM NHỰA MH

 

DN 1514.70016.20010100
DN 2017.90019.70010100
 

44

VÒI NHỰA NÚM VẶN MH

 

 

DN 1515.30016.8001080
DN 2019.10021.0001080
 

45

VÒI NHỰA NÚM VẶN 90° NỐI ỐNG MỀM NHỰA MH

 

 

DN 1522.10024.3001080
DN 2027.20029.9001080
 

46

VÒI NHỰA TAY GẠT 90° MH

 

 

DN 1512.80014.10020200
DN 2013.20014.50020200
 

47

VÒI NHỰA TAY GẠT ĐĨA CERAMIC

 

 

DN 15

 

17.100

 

18.800

 

10

 

100

 

DN 20

 

17.900

 

19.700

 

10

 

100

 

48

VÒI NHỰA TAY GẠT ĐĨA CERAMIC

NỐI ỐNG MỀM NHỰA

 

DN 15

 

17.600

 

19.400

 

10

 

80

 

DN 20

 

18.500

 

20.400

 

10

 

80

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HOÀ

10                Website: http:// www.minhhoa.com.vn

0868685513
Liên hệ