Bảng giá đồng hồ Minh Hòa sản xuất tại Việt Nam

STTTÊN – HÌNH ẢNHQUY CÁCHGIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

1

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP C, KHUY ĐỒNG THÂN ĐỒNG, KHÔNG RẮC CO – NHÃN HIỆU MHD 

 

DN 15

 

 

634.500

 

 

698.000

 

 

1

 

 

10

 

2

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP C, KHUY ĐỒNG THÂN NHỰA PA, KHÔNG

RẮC CO – NHÃN HIỆU MHC

 

 

 

DN 15

 

 

505.400

 

 

555.900

 

 

1

 

 

10

 

3

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, THÂN ĐỒNG KHÔNG RẮC CO – NHÃN HIỆU MHV 

 

DN 15

 

 

538.000

 

 

591.800

 

 

1

 

 

10

 

4

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, KHUY ĐỒNG THÂN NHỰA PA, KHÔNG

RẮC CO NHÃN HIỆU MH

 

DN 15400.000440.000110
DN 20436.900480.600110
DN 25516.900568.600110
 

5

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, THÂN NHỰA PA, CÓ RẮC CO,

LẮP ĐỨNG MH-XK

 

 

 

DN 15

 

256.600

 

282.300

 

1

 

10

 

DN 20

 

337.800

 

371.600

 

1

 

10

 

6

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, THÂN NHỰA PA, CÓ RẮC CO –

NHÃN HIỆU MD

DN 15231.500254.700110
DN 20289.400318.300110
7RẮC CO NHỰA ĐỒNG HỒDN 159.80010.800
8VAN 1 CHIỀU NHỰA

 

 

DN 15

 

6.200

 

6.800

0868685513
Liên hệ