Hiển thị tất cả 13 kết quả

Thép Chang  Kim chuyên cung cấp các loại đồng hồ đo luu lượng:đồng hồ nước sạch, đồng hồ nước thải, đồng hồ nước mặt bích, đồng hồ nước nối ren, đồng hồ đo nước nóng, đồng hồ nước điện tử …

Đồng hồ đo áp suất: đồng hồ chênh áp, đồng hồ áp suất nước, đồng hồ áp suất khí, đồng hồ áp suất hơi nóng, đồng hồ áp suất vỏ thép, đồng hồ áp suất inox, đồng hồ áp suất 3 kim, đồng hồ áp suất chân sau, đồng hồ áp suất chân đứng, đồng hồ áp suất màn, đồng hồ áp suất 10kg …

Đồng hồ đo nhiệt độ: đồng hồ nhiệt độ cơ, đồng hồ nhiệt độ chân đứng, đồng hồ nhiệt độ chân sau, đồng hồ nhiệt độ dạng dây, đồng hồ nhiệt độ Wise ….

Các thương hiệu đồng hồ nước nổi tiếng: Đồng hồ nước Sensus,  Đồng hồ lưu lượng Toyo keiki, Đồng hồ nước Dupan, Đồng hồ nước minh hòa, Đồng hồ nước Asahi, Đồng hồ nước FlowTech, Đồng hồ áp suất Gesa, Đồng hồ áp suất Yamaki , Đồng hồ áp suất Badotherm, Đồng hồ áp suất Georgin, Đồng hồ nước HanSung , Đồng hồ nước Sanwa, Đồng hồ nước Woteck,  Đồng hồ nước Zenner, Đồng hồ nước Pmax , Đồng hồ nước Powogaz,  Đồng hồ nước T-Flow, Đồng hồ nước Fuda, Đồng hồ nước Unik , Đồng hồ áp suất wise, Đồng hồ áp suất kk gauge, Đồng hồ áp suất wika…

0868685513
Liên hệ