BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN REN INOX 304 CHANGKIM CẬP NHẬT 2023

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN REN INOX 304 CHANGKIM CẬP NHẬT 2023

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN REN INOX 304
(SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, ĐÃ TEST 100%)
 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT
STTTên & Qui cách HH8101520253240506580100
1Co ren INOX 304     15,000     15,000     18,000     24,000     36,000     67,200     78,000   117,600   264,000   456,000   654,000
2Tê ren INOX 304     21,600     21,600     21,600     33,600     45,600     79,200   100,800   144,000   324,000   468,000   732,000
3Măng sông INOX 304     13,200     13,200     18,000     22,200     34,800     57,600     69,600     93,600   156,000   204,000   300,000
4Rắc co ren INOX 304 (Côn + Joang)     54,000     54,000     54,000     64,800     93,600   122,400   158,400   252,000   456,000   624,000   816,000
5Kép INOX 304     13,800     13,800     18,000     22,800     34,800     54,000     64,800     91,200   192,000   252,000   372,000
6Nắp bịt INOX 304     14,400     14,400     14,400     19,200     27,600     48,000     74,400     88,800   120,000   192,000   384,000
7Nút bịt INOX 304     13,200     13,200     13,200     19,200     33,600     43,200     52,800     74,400   108,000   192,000   384,000
8Cà rá INOX 304           –     14,400     16,800     20,400     26,400     39,600     50,400     72,000           –           –           –
9Bầu ren INOX 304           –           –           –     28,800     33,600     57,600     67,200     91,200           –           –           –
10Co điếu INOX 304           –           –     19,200     26,400     38,400     69,600     92,400   124,800           –           –           –
11Thập ren INOX 304     38,400     38,400     38,400     57,600     86,400   132,000   168,000   216,000           –           –           –
12Tê ren ngoài INOX           –           –     22,200           –           –           –           –           –           –           –           –
13Ren trong ren ngoài INOX           –           –     14,400           –           –           –           –           –           –           –           –
14Khúc ống INOX 304 (L=100mm)           –           –     14,400     19,200     27,600     36,000     45,600     50,400           –           –           –
15Khúc ống INOX 304 (L=150mm)           –           –     21,600     28,800     42,000     54,000     60,000     75,600           –           –           –
16Khúc ống INOX 304 (L=200mm)           –           –     28,800     38,400     57,600     72,000     86,400   100,800           –           –           –
0868685513
Liên hệ