BẢNG GIÁ VAN TRUNG QUỐC

 

 

TÊN HÀNG

 

Van 2C MB

ty nổi, ty sắt JL Z44T-10

 

Van 2C MB

ty nổi, ty sắt JS Z44T-10

 

Van 2C MB ty chìm JS Z45T- 10

 

Van 2C MB ty chìm JS Z45T- 16

 

Van 1C MB JL H44T- 10

 

Van 1C MB JS H44T-10

 

Rọ Bơm MB JS

 

Rọ Bơm MB JL H42X-2,5

 

Van bi gang MB JL Q41F-16

 

Van bi gang MB JS Q41F-16

 

QUY CÁCH

    
DN 501.115.1001.024.000889.400222.700217.000
DN 651.049.5001.253.9001.216.4001.112.100290.700
DN 801.721.0001.556.2001.433.300395.200
DN 1002.039.2001.941.0001.728.400507.700
DN 1253.083.4002.790.8002.842.000666.600
DN 1503.806.6003.319.7003.623.7004.208.700932.8004.071.4004.448.800
DN 2006.233.5006.235.9005.064.9006.016.5001.491.100
DN 2509.007.9008.832.5009.573.800
0868685513
Liên hệ