BẢNG GIÁ MẶT BÍCH THÉP TRUNG QUỐC

BẢNG GIÁ MẶT BÍCH THÉP TRUNG QUỐC

 

TÊN SP

SIZE

MẶT BÍCH THÉP
CÔN ANSIBS 5KBS 10K

(Bích mù)

BS 10K (Mạ)BS 10KBS 16K (Mạ)BS 16KJIS 5KJIS 10K

(Bích mù)

JIS 10K (Mạ)JIS 10KJIS 16K
DN 1541.60019.60024.50028.100
DN 2050.20025.70028.10030.600
DN 2542.800
DN 3263.60058.70057.50085.700
DN 4084.40066.10061.20072.20086.900
DN 5077.100
DN 65205.60088.100
DN 80237.400140.700133.400
DN 100161.600203.200
DN 125391.600178.700189.700242.300
DN 150179.900275.400351.300
DN 200226.400330.400356.100421.000463.900
DN 250481.000328.000605.000
DN 300339.000594.800653.600
DN 350991.300
DN 400259.5001.219.000638.9001.258.100924.000
DN 500860.4001.434.400
0868685513
Liên hệ