Bảng giá van Shin Yi Cập nhật mới nhất 11/2021

Bảng giá van Shin Yi Cập nhật mới nhất 11/2021

Tên SP Van Cổng Ty
Chìm Nắp Chụp
GVCX
 Van Cổng Ty
Chìm Tay Quay
GVHX
 Van Cổng Ty
Chìm Nắp Chụp
RVCX
 Van Cổng Ty
Chìm Tay Quay
RVHX
NODN
1501,738,0001,875,0001,933,0002,055,000
2651,973,0002,112,0002,062,0002,243,000
3802,638,0002,785,0002,825,0003,020,000
41002,963,0003,180,0003,398,0003,663,000
51254,290,0004,585,0004,388,0004,683,000
61505,197,0005,503,0006,018,0006,328,000
72008,192,0008,638,0008,520,0009,153,000
825011,260,00011,760,00013,238,00014,042,000
930015,807,00016,767,00018,338,00019,248,000
1035019,898,00020,893,00023,592,00024,772,000
1140037,103,00038,589,00037,929,00039,445,000
1245051,515,00053,060,00052,660,00054,239,000
1350061,598,00063,445,00064,339,00066,268,000
1460089,963,00092,213,00096,875,00099,297,000
Tên SPVan Cổng
Ty Nổi
RRHX
 Van Cổng
Động Cơ Điện
EMD
Van cổng
tín hiệu
RRSX
 Van cổng ty
chìm UL/FM
FNCX-A1
NODN
1502,522,00045,375,0003,410,0002,390,000
2652,887,00045,962,003,772,0002,795,000
3803,625,00046,242,0004,640,0003,787,000
41004,542,00046,843,0005,580,0004,588,000
51256,180,00049,527,0007,692,0005,610,000
61507,642,00050,297,0009,277,0008,040,000
720010,445,00057,543,00012,538,00011,190,000
825015,827,00062,010,00017,723,00016,983,000
930021,430,00066,387,00024,457,00023,293,000
1035030,067,00068,722,00036,113,000
1140049,252,00098,728,00057,098,000
12450117,378,000
13500128,957,000
14600171,367,000
0868685513
Liên hệ