BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC NHÃN HIỆU FUZHOU – SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC NHÃN HIỆU FUZHOU – SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

STTTÊN- HÌNH ẢNHKIỂUQUY CÁCHĐƠN GIÁ
 

 

1

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ CẤP B 

 

 

THÂN GANG NỐI REN

DN 15433.200
DN 20506.700
DN 25767.800
DN 32975.000
DN 401.590.600
 

 

2

  

 

 

THÂN GANG NỐI BÍCH

DN 501.975.300
DN 803.126.000
DN 1003.465.600
DN 1505.688.500
DN 2007.729.000
 

 

3

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ CẤP B

 

 

 

 

 

THAN GANG NỐI REN

DN 15483.300
DN 20555.400
DN 25894.800
DN 321.182.500
DN 401.612.400
 

 

4

  

 

 

THÂN GANG NỐI BÍCH

DN 502.124.200
DN 804.233.200
DN 1005.041.200
DN 1507.386.100
DN 2008.585.400
0868685513
Liên hệ