ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC NHÃN HIỆU FUDA – SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC NHÃN HIỆU FUDA – SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

TTTÊN- HÌNH ẢNHKIỂUQUY CÁCHĐƠN GIÁ
 

1

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ CẤP B

 

 

 

 

 

THÂN GANG NỐI REN

DN 15363.800
DN 20436.600
DN 25672.500
DN 32965.200
DN 401.478.500
 

2

 

 

 

 

THÂN GANG NỐI BÍCH

DN 501.821.200
DN 802.910.900
DN 1003.201.700
DN 1505.354.500
DN 2007.547.700
 

3

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ CẤP B

 

 

 

 

THÂN GANG NỐI REN

DN 15444.400
DN 20521.800
DN 25811.300
DN 321.043.700
DN 401.577.700
 

4

  

 

THÂN GANG NỐI BÍCH

DN 502.120.000
DN 803.871.600
DN 1004.208.600
DN 1506.523.100
DN 2007.975.000
 

5

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG LOẠI CƠ

 

 

 

 

THÂN GANG NỐI REN

DN 15475.700
DN 20577.600
DN 25835.800
DN 321.134.500
DN 401.845.500
0868685513
Liên hệ