LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2021

Luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/qh13, thông tư 66 phòng cháy chữa cháy và công văn phòng cháy chữa cháy ra sao?

Hãy cùng CTY CỔ PHẦN CHANG KIM tìm hiểu về luật phòng cháy chữa cháy nhé!

Contents

Điều luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/qh13:

Luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/qh13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013 tại kỳ họp thứ 6. Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, bổ sung một số điều:

1.Khoản 3 và khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Khoản 3: Cơ sở là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và công trình độc lập khác theo danh mục do Chính phủ quy định.”

– Khoản 6: Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là tổ chức gồm những người được giao nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.”

luật pccc

2.Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung khoản 3a và khoản 3b vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

– Khoản 3: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

 1. a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 2. b) Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy;
 3. c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy;
 4. d) Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra;

nội quy pccc

3.Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 6 như sau:

– Khoản 2: Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy.

 1. a) Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.”

4. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 • Điều 8. Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

 1. Hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật sau khi thống nhất với Bộ Công an đối với các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
 3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở về phòng cháy và chữa cháy sau khi thống nhất với Bộ Công an.
 4. Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy và chữa cháy:
 5. a) Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng bắt buộc;
 6. b) Tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy;
 7. c) Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.
 8. Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:
 9. a) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 10. b) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.
 11. Đối với yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy mà chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy.”
 • Điều 2.

 1. Bãi bỏ khoản 9 Điều 3.
 2. Bỏ cụm từ “ấp, bản, tổ dân phố” tại khoản 1 Điều 31, điểm b khoản 2 Điều 37 và tên Điều 50; bỏ cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố” tại điểm b khoản 2 Điều 37; bỏ cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản” tại điểm d khoản 2 Điều 37 của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.
 • Điều 3.

 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
 2. Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật

Quy định chung của thông tư 66 về phòng cháy chữa cháy

 • Thông tư 66 về phòng cháy chữa cháy là văn bản chi tiết của một số điều khoản được ban hành tại nghị định 79/2014/NĐ-CP về PCCC. Cụ thể đây là văn bản quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm tra, kiểm định. Và duy định về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, thống kê, báo cáo, nội quy an toàn PCCC.
 • Tại thông tư cũng quy định rõ về vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; phương án chữa cháy. Huy động, điều động lực lượng, phương tiện, tài sản tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy. Tổ chức hoạt động của đội ngũ dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.
 • Thông tư 66 về phòng cháy chữa cháy: Đối với những cơ sở, cá nhân doanh nghiệp vi phạm, sẽ có phương án  tạm đình chỉ, đình chỉ và phục hồi hoạt động của cơ sở được quy định rất rõ tại thông tư 66 phòng cháy chữa cháy này.
 • Ngoài ra tại thông tư còn có quy định về chứng chỉ, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Danh mục cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao do cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy và biểu mẫu để sử dụng trong công tác PCCC và CNCH

cảnh sát pccc

THÔNG TIN ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA CTY CỔ PHẦN CHANG KIM

Cung cấp vật liệu xây dựng :  CHANG KIM chuyên cung cấp: ống thép đen, ống thép mạ kẽm, đúc, ống thép hàn, hộp đen, thép hộp kẽm, thép hình V, H, I, U, vật tư PCCC, vật tư ngành nước, thép tấm cắt theo quy cách yêu cầu, vật tư phòng cháy chữa cháy, phụ kiện ống nối kim loại và sản phẩm van công nghiệp, đồng hồ đo lưu lượng nước.. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CTY CỔ PHẦN CHANG KIM

Mã số thuế ( Tax code) : 0 3 1 6 8 3 6 1 7 5

Địa chỉ ( Address) : 46A Đường TA22 , Phường Thới An , Quận 12, TP . HCM.

Điện thoại (Tell) : 028 6356 7737 – 0973 852 798

Số tài khoản ( Account): 3519888888 Tại : Ngân Hàng Á Châu – CN TPHCM

Email: thepchangkim@gmail.com  

Website: www.changkim.vn  

Xem thêm: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LÀ GÌ? Mua thiết bị phòng cháy chữa cháy ở đâu?

0868685513
Liên hệ