Đồng hồ đo nước P Max – Malaysia – DN- 50 ~ 600(mm)