Đồng hồ đo nước P Max – Malaysia DN-15 ~ 40 ( brass shell )