Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bình chữa cháy

Các loại bình chữa cháy

Bình dạng bột (BC, ABC)

Bình dạng khí CO2

Bình chữa cháy cho xe hơi

Bóng chữa cháy

Thương hiệu bình chữa cháy

Bình cứu hoả thương hiệu Yamato

Bình cứu hoả thương hiệu Tomoken

Bình cứu hoả từ châu Âu – Faucon

BÌNH CHỮA CHÁY TRUNG QUỐC

Kích thước bình chữa cháy

Bảng giá bình chữa cháy

0868685513
Liên hệ