Bình chữa cháy ABC MFZL4 – MFZL8 – MFZL35 – Bình chữa cháy Trung quốc