Bình chữa cháy CO2 MT3 – MT5 – MT24 – Bình chữa cháy Trung Quốc