Catalogue van điện từ nước Round Star – Van Trung Quốc nhập khẩu

Contents

Danh mục sản phẩm van điện từ nước Round Star

Van điện từ được chứng nhận NSF – NSF  Certified Solenoid Valve

 • Van điện từ tác động trực tiếp mô hình N2W – N2W Model Direct Acting Solenoid Valve
 • Van điện từ bán trực tiếp mô hình N2W-A – N2W-A Model Semi Direct Acting Solenoid Valve
 • Van điện từ bán trực tiếp mô hình N2W – N2W Model Semi Direct Acting Solenoid Valve
 • NRSP-A Mô hình van điện từ vận hành thí điểm – NRSP-A Model Pilot Operated Solenoid Valve
 • Van điện từ bán trực tiếp kiểu NZW – NZW Model Semi Direct Acting Solenoid Valve

vann round star

Van điện từ được chứng nhận UL – UL Certified Solenoid Valve

 • Van điện từ vận hành thí điểm mô hình UDFD – UDFD Model Pilot Operated Solenoid Valve
 • Mô hình UDFD Van điện từ loại mặt bích vận hành thí điểm – UDFD Model Pilot Operated Flange Type Solenoid Valve
 • Van điện từ mẫu URSP-A – URSP-A Model Solenoid Valve
 • Van điện từ vận hành thử nghiệm mô hình URSP – URSP Model Pilot Operated Solenoid Valve
 • Mô hình URSP Thí điểm Vận hành Loại mặt bích Solenoid Va – URSP Model Pilot Operated Flange Type Solenoid Va
 • Van điện từ tác động trực tiếp kiểu U2W – U2W Model Direct Acting Solenoid Valve
 • Van điện từ bán trực tiếp kiểu U2W – U2W Model Semi Direct Acting Solenoid Valve
 • Van điện từ bán trực tiếp kiểu UZW – Van điện từ bán trực tiếp kiểu UZW
 • Van điện từ nhựa bán trực tiếp kiểu U2W-SL – U2W-SL Model Semi Direct Acting Plastic Solenoid Valv
 • U2W-SL Model U2W-SL Loại mặt bích tác động trực tiếp và Van điện từ nhựa loại khớp lỏng – U2W-SL Model U2W-SL Loại mặt bích tác động trực tiếp và Van điện từ nhựa loại khớp lỏng
 • Mô hình UYSA Mô hình điện từ nhựa vận hành thí điểm – UYSA Model Pilot Operated Plastic Solenoid Val
 • Mô hình UYSA Loại mặt bích vận hành thí điểm và Van điện từ nhựa loại khớp lỏng – UYSA Model Pilot Operated Flange Type And Loose Joint Type Plastic Solenoid Valve
 • Mô hình UPS vận hành thử nghiệm van điện từ hơi nước – UPS Model Pilot Operated Steam Solenoid Valve
 • Van điện từ áp suất cao kiểu UYSE – UYSE Model High Pressure Solenoid Valve
 • Van điện từ áp suất cao mẫu UYSI – UYSI Model High Pressure Solenoid Valve
 • Van điện từ áp suất cao mẫu UYSP – UYSP Model High Pressure Solenoid Valve
 • Van điện từ phản hồi tín hiệu mô hình U2W-XH – U2W-XH Model Signal Feedback Solenoid Valve
 • Van điện từ chân không kiểu UZK – UZK Model Vacuum Solenoid Valve
 • Van điện từ chống ăn mòn mẫu UZCF – UZCF Model Anti-Corrosive Solenoid Valve
 • Van điện từ kích thước nhỏ 3 chiều – 3-Way Small Size Solenoid Valve
 • Van điện từ 3 chiều cỡ lớn U231D – U231D 3-Way Big Size Solenoid Valve
 • Van điện từ thu nhỏ 2 chiều – 2-Way Miniature Solenoid Valve

van điện từ ul

Van điện từ không khí nước – Water Air Solenoid Valve

 • Mô hình RSP Van điện từ vận hành thí điểm – RSP Model Pilot Operated Solenoid Valve
 • Van điện từ bán trực tiếp kiểu 2W – 2W Model Semi-Direct Acting Solenoid Valve
 • Mô hình DFD Van điện từ mặt bích vận hành thí điểm – DFD Model Pilot Operated Flange Solenoid Valve
 • Van điện từ chống búa chống nước kiểu DG – DG Model Backflush Anti Water Hammer Solenoid Valve
 • Van điện từ hoạt động trực tiếp mô hình RSP – RSP Model Direct Acting Solenoid Valve
 • Mô hình RSP Van điện từ mặt bích vận hành thí điểm – RSP Model Pilot Operated Flange Solenoid Valve
 • Van điện từ hoạt động trực tiếp kiểu 2W – 2W Model Direct Acting Solenoid Valve
 • Van điện từ mặt bích tác động bán trực tiếp kiểu 2W – 2W Model Semi-Direct Acting Flange Solenoid Valve
 • Mô hình DFD Van điện từ vận hành thí điểm – DFD Model Pilot Operated Solenoid Valve
 • Van điện từ bán trực tiếp kiểu ZW – ZW Model Semi-Direct Acting Solenoid Valve
 • Van điện từ mẫu RSP-A – RSP-A Model Solenoid Valve
 • Van điện từ mẫu 2W-A – 2W-A Model Solenoid Valve
 • Van điện từ hoạt động trực tiếp 2W – Van điện từ bán trực tiếp- 2W Direct Acting、Semi Direct Acting Solenoid Valve
 • Van điện từ vận hành thí điểm RSP – RSP Pilot Operated Solenoid Valve
 • Van điện từ vận hành thí điểm DFD – DFD Pilot Operated Solenoid Valve
 • Van điện từ hoạt động bán trực tiếp ZW – ZW Semi Direct Acting Solenoid Valve

van điện từ khí nước

Van điện từ nhựa không khí nước – Water Air Plastic Solenoid Valve

 • Van điện từ nhựa bán trực tiếp kiểu 2W-SL – 2W-SL Model Semi-Direct Acting Plastic Solenoid Valve
 • Mặt bích hoạt động bán trực tiếp kiểu 2W-SL và van điện từ nhựa khớp nối lỏng – 2W-SL Model Semi-Direct Acting Flange And Loose Joint Plastic Solenoid Valv
 • Van điện từ nhựa hoạt động mô hình YSA Piolt – YSA Model Piolt Operated Plastic Solenoid Valve
 • Van điện từ nhựa vận hành thí điểm YSA / YSB – YSA/YSB Pilot Operated Plastic Solenoid Valve
 • Van điện từ nhựa bán trực tiếp 2W-SL – 2W-SL Semi Direct Acting Plastic Solenoid Valve

van điện từ nhựa không khí nước

Van điện từ phản hồi tín hiệu – Signal Feedback Solenoid Valve

 • Van điện từ phản hồi tín hiệu mô hình 2W-XH – 2W-XH Model Signal Feedback Solenoid Valve

van điện từ phản hồi tín hiệu

Van điện từ hơi – Steam Solenoid Valve

 • Mô hình PS Van điện từ hơi vận hành thí điểm – PS Model Pilot Operated Steam Solenoid Valve
 • PS Model Pilot Vận hành Van điện từ hơi mặt bích – PS Model Pilot Operated Flange Steam Solenoid Valve
 • Van điện từ hơi tác động bán trực tiếp kiểu RSPS – RSPS Model Semi-Direct Acting Steam Solenoid Valve
 • Van điện từ hơi mặt bích tác động bán trực tiếp kiểu RSPS – RSPS Model Semi-Direct Acting Flange Steam Solenoid Valve
 • Van điện từ hơi kiểu 2L – 2L Model Steam Solenoid Valve
 • Van điện từ hơi nước PS – PS Steam Solenoid Valve
 • Van điện từ hơi chênh lệch áp suất không RSPS – RSPS Zero Differential Pressure Steam Solenoid Valve
 • Van điện từ hơi nước 2L / US – 2L/US Steam Solenoid Valve

van điện từ hơi nước

Van điện từ áp suất cao  – High Pressure Solenoid Valve

 • Van điện từ áp suất cao kiểu YSE – YSE Model High Pressure Solenoid Valve
 • Van điện từ áp suất cao kiểu YSI – YSI Model High Pressure Solenoid Valve
 • Van điện từ áp suất cao kiểu YSP – YSP Model High Pressure Solenoid Valve
 • Van điện từ áp suất cao YSP – YSP High Pressure Solenoid Valve
 • Van điện từ áp suất cao YSI – YSI High Pressure Solenoid Valve
 • Van điện từ áp suất cao YSE – YSE High Pressure Solenoid Valve

van điện từ áp suất cao

Van điện từ chống ăn mòn – Anti-corrosive Solenoid Valve

 • Van điện từ chống ăn mòn kiểu ZCF – ZCF Model Anti-Corrosive Solenoid Valve
 • Mô hình ZCF-P Solenoid Solenoid chống ăn mòn – ZCF-P Model Anti-Corrosive Solenoid Valv
 • Van điện từ chống ăn mòn mặt bích và khớp nối lỏng ZCF-P – ZCF-P Model Flange And Loose Joint Anti-Corrosive Solenoid Valve
 • Van điện từ chống ăn mòn 3 chiều kiểu ZCF-5JC – ZCF-5JC Model 3-Way Anti-Corrosive Solenoid Valve
 • Van điện từ chống ăn mòn ZCF-P – ZCF-P Anti-Corrosive Solenoid Valve
 • Van điện từ chống ăn mòn ZCF – ZCF Anti-Corrosive Solenoid Valve

van điện từ chống ăn mòn

Van điện từ chống cháy nổ – Explosion-proof Solenoid Valve

 • Van điện từ chống thấm loại tụ điện thấp – Low Power Encapulation Type Ex-Proof Solenoid Valve
 • Van điện từ chống thấm kiểu ZCSB – ZCSB Model Ex-Proof Solenoid Valve
 • Loại đóng gói Van điện từ công suất thấp chống cháy nổ – Encapsulation Type Explosion-Proof Low Power Solenoid Valve
 • Van điện từ chống cháy nổ – Explosion-Proof Solenoid Valve

van điện từ chống cháy nổ

Van điện từ vòi – Fountain Solenoid Valve

 • Mô hình SLDF Van điện từ phun nước dưới nước – SLDF Model Underwater Fountain Solenoid Valve
 • Van điện từ vòi – Fountain Solenoid Valve

van điện từ vòi

Van điện từ khí – Gas Solenoid Valve

 • Van điện từ khí mô hình ZCM – ZCM Model Gas Solenoid Valve
 • Van điện từ khí – Gas Solenoid Valve

van điện từ khí

Van điện từ máy RO – RO Machine Solenoid Valve

 • Van điện từ máy RO Model RSC – RSC Model RO Machine Solenoid Valve
 • Van điện từ máy RO – RO Machine Solenoid Valve

van điện từ máy ro

YSF Bàn ủi điện / máy pha cà phê Van điện từ – YSF Electric Iron/coffee Machine Solenoid Valve

 • Máy pha cà phê kiểu YSF / Van điện từ sắt điện – YSF Model Coffee Machine/Electric Iron Solenoid Valve
 • Van điện từ YSF Bàn ủi / Máy pha cà phê – YSF Electric Iron/Coffee Machine Solenoid Valve

van điện từ bàn ủi

Van điện từ mini – Mini Solenoid Valve

 • Van điện từ mini 2 chiều – 2-Way Mini Solenoid Valve
 • Van điện từ nhỏ 3 chiều – 3-Way Mini Solenoid Valve
 • Van điện từ nhỏ loại tấm – Plate Type Mini Solenoid Valve
 • Van điện từ nhỏ 3 chiều 231Y / VX3 / 2 / 3RSW – 231Y/ VX3/ 2/3RSW 3-Way Mini Solenoid Valv
 • RSSM / RSW / RST / RS0-SL / RSO / V2A / RSK Van điện từ nhỏ tác động trực tiếp 2 chiều – RSSM /RSW /RST/ RS0-SL/ RSO /V2A /RSK 2-Way Direct Acting Mini Solenoid Valve
 • YSV / YSV-K / VX2 / YSX Van điện từ nhỏ tác động trực tiếp 2 chiều – YSV/YSV-K/VX2/YSX 2-Way Direct Acting Mini Solenoid Valve
 • Tác động trực tiếp UD 、 Van điện từ nhỏ vận hành thí điểm – UD Direct Acting、Pilot Operated Mini Solenoid Valve
 • Van điện từ nhỏ 3 chiều VMI – VMI 3-Way Mini Solenoid Valve
 • Van điện từ nhỏ hoạt động trực tiếp dạng tấm – Plate Direct Acting Mini Solenoid Valve

van điện từ mini

Van điện từ chốt có thể vặn – Bistable Latching Solenoid Valve

van điện từ chốt vặn

Van điện từ tiết kiệm năng lượng thấp – Low Power Energy Saving Solenoid Val

van điện từ tiết kiệm năng lượng

Van điện từ chân không – Vacuum Solenoid Valve

van điện từ chân không

Van điện từ áp suất trung bình – Medium Pressure Solenoid Valve

van điện từ áp suất trung bình

Van điện từ 3 chiều – 3-Way Solenoid Valve

van điện từ 3 chiều

Thông số kỹ thuật van điện từ Round Star

Tìm hiểu về van Round Star

Được thành lập vào năm 1965, Nhà máy Dụng cụ Số 4 Yuyao đã là một nhà sản xuất van điện từ chuyên nghiệp và đã có được danh tiếng xuất sắc trong hơn 50 năm qua tại Trung Quốc. Với sự ra đời của công nghệ tiên tiến của nước ngoài, và không ngừng đổi mới và tự cải tiến, công ty đã làm chủ được công nghệ then chốt và đang giữ vị trí tiên phong trong lĩnh vực van điện từ chất lỏng.

Công ty được chứng nhận bởi ISO9001: 2015 và hệ thống chất lượng quân sự GJB9001A-2001, chúng tôi có giấy phép sản xuất và chứng chỉ 3C cho các sản phẩm Ex-proof, nhiều sản phẩm đã đạt chứng chỉ CE 、 ROHS 、 FDA 、 ACS 、 UL 、 NSF, v.v. các chứng chỉ quốc tế. Công ty đã tham gia soạn thảo các tiêu chuẩn an toàn quốc gia cho van điện từ GB30439.6—2014 và được phép sản xuất van điện từ tùy chỉnh cho các sản phẩm quân sự.

Công ty được trang bị máy móc sản xuất cao cấp, quy trình tiên tiến, hệ thống kiểm tra hoàn chỉnh; các sản phẩm có cấu trúc tinh vi, hiệu suất đáng tin cậy, triển vọng tốt và giá cả hợp lý, bao gồm hơn 40 dòng và 3000 thông số kỹ thuật, đã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và khu vực, chẳng hạn như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Úc, Nga, Đài Loan, và các nước trung đông, v.v., và các nhà phân phối của chúng tôi trải dài trên khắp cả nước.

Công ty sở hữu đội ngũ nhân viên chất lượng cao và nhóm R & D chuyên nghiệp, với thái độ nghiêm ngặt và sáng tạo, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng và cung cấp hỗ trợ sau bán hàng đáp ứng nhanh chóng. Chúng tôi kiên trì với tiêu chí “khách hàng là trên hết, chính trực, hướng đến con người, xuất sắc”, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hài lòng cho khách hàng theo đúng cam kết, nâng cao thương hiệu “Round Star”.

 

0868685513
Liên hệ