BẢNG GIÁ VAN LẮP CỤM ĐỒNG HỒ NƯỚC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

STTTÊN – HÌNH ẢNHQUY CÁCHGIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

1

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG TRƯỚC VÀ SAU ĐH MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

172.000

 

 

189.200

 

 

10

 

 

80

 

2

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

160.200

 

 

176.200

 

 

10

 

 

80

 

3

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MẠ NIKEN TRƯỚC VÀ SAU ĐH MIHA – PN 16 

 

DN 15

 

 

209.500

 

 

230.500

 

 

10

 

 

80

 

4

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MẠ NIKEN MIHA – PN 16 

 

DN 15

 

 

201.600

 

 

221.800

 

 

10

 

 

80

 

5

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MẠ NIKEN MIHA – PN 16 LOẠI 7D

 

 

 

 

DN 15

 

 

259.000

 

 

284.900

 

 

6

 

 

60

 

6

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG TRƯỚC VÀ SAU ĐH TAY KHÓA MIHA – PN 16 

DN 15

 

191.800

 

211.000

 

10

 

80

 

3/4F*1/2F

 

217.400

 

239.100

 

10

 

80

 

7

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG TAY KHÓA MIHA-PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

179.900

 

 

197.900

 

 

10

 

 

80

STTTÊN – HÌNH ẢNHQUY CÁCHGIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

8

VAN GÓC NỐI BẤM KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MIHA- PN16

 

 

 

DN 15*20

 

 

195.700

 

 

215.300

 

 

10

 

 

80

 

9

VAN GÓC NỐI BẤM CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MIHA- PN16 

 

DN 15*20

 

 

209.500

 

 

230.500

 

 

10

 

 

80

 

10

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MIHA – PN 16 

DN 15

 

205.600

 

226.200

 

10

 

80

DN 15*20199.700219.7001080
 

11

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15193.700213.1001080
DN 15*20187.800206.6001080
DN 25*32698.600768.500636
DN 25*32

(5D)

823.500905.90050
 

12

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG MẠ NIKEN MIHA – PN 16 

 

DN 15

 

 

237.200

 

 

260.900

 

 

10

 

 

80

 

13

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1C ĐỒNG MẠ NIKEN MIHA – PN 16 

 

DN 15

 

 

225.300

 

 

247.800

 

 

10

 

 

80

 

14

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LOẠI 5D MIHA – PN 16 

 

DN 15

 

 

264.800

 

 

291.300

 

 

10

 

 

80

STTTÊN – HÌNH ẢNHQUY CÁCHGIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

15

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LOẠI 5D TAY KHÓA MIHA – PN 16 

 

DN 15

 

 

284.500

 

 

313.000

 

 

10

 

 

80

 

16

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG TAY KHÓA MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

251.000

 

276.100

 

10

 

80

 

DN 15*20

 

241.100

 

265.200

 

10

 

80

 

17

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 CHIỀU ĐỒNG TAY KHÓA MIHA-PN 16 

 

DN 15

 

 

241.100

 

 

265.200

 

 

10

 

 

80

 

18

VAN GÓC ĐỒNG KHÔNG 1 CHIỀU TAY KHÓA TỪ MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

245.000

 

 

269.500

 

 

10

 

 

80

19VAN GÓC ĐỒNG KHÔNG 1 CHIỀU TAY KHÓA TỪ MẠ NIKEN

MIHA – PN 16

 

DN 15

 

258.900

 

284.800

 

10

 

80

 

20

VAN GÓC ĐỒNG CÓ 1 CHIỀU (TĐH) TAY KHÓA TỪ MIHA – PN 16 

 

DN 15

 

 

256.900

 

 

282.600

 

 

10

 

 

80

 

21

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP KHÔNG 1 CHIỀU TAY KHÓA TỪ MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

276.600

 

 

304.300

 

 

10

 

 

80

 

22

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP CÓ 1 CHIỀU (TĐH) TAY KHÓA TỪ MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

288.500

 

 

317.400

 

 

10

 

 

80

STTTÊN – HÌNH ẢNHQUY CÁCHGIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

23

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG

MIHA – PN 16

DN 15142.400156.6001080
DN 20172.000189.2001080
DN 25598.800658.700550
24 

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG MẠ NIKEN

MIHA – PN 16

 

DN 20

 

201.600

 

221.800

 

10

 

80

 

25

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG TAY KHÓA

MIHA – PN 16

 

 

DN 20

 

 

191.800

 

 

211.000

 

 

10

 

 

80

 

26

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG TAY BƯỚM ĐỒNG MIHA -PN 16

 

 

DN 20

 

195.700

 

215.300

 

10

 

80

 

27

VAN BI ĐỒNG TAY KHÓA

MIHA – PN 16

 

DN 15121.800134.00012120
 

DN 20

 

166.200

 

182.800

 

10

 

100

28VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM ĐỒNG KHỚP NỐI ĐỘNG MIHA – PN 16 

DN 15

 

309.100

 

340.000

 

8

 

80

 

29

VAN BI ĐỒNG TAY KHÓA KHỚP NỐI TĨNH MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

274.400

 

 

301.800

 

 

8

 

 

80

 

30

 

VAN BI ĐỒNG TAY ĐỒNG KHỚP NỐI TĨNH MIHA – PN 16

 

DN 15

 

274.400

 

301.800

 

8

 

80

 

31

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM HỢP KIM KHỚP NỐI ĐỘNG MIHA – PN 16

 

 

 

DN 15

 

 

282.100

 

 

310.300

 

 

8

 

 

80

STTTÊN – HÌNH ẢNHQUY CÁCHGIÁ

(Chưa VAT)

GIÁ

(Có VAT)

SỐ

(Cái/Hộp)

SỐ

(Cái/Thùng)

 

32

VAN BI ĐỒNG HỒ NỐI TĨNH KHÓA TỪ MIHA – PN 16

 

 

DN 15

 

324.500

 

357.000

 

8

 

80

33VAN BI ĐỒNG HỒ KHỚP NỐI TĨNH TAY BƯỚM HỢP KIM MIHA – PN 16 

DN 15

 

267.600

 

294.400

 

34

KHỚP NỐI ĐỒNG HỒ ĐỘNG CÓ VAN 1C

MIHA – PN 16

 

DN 15

 

143.300

 

157.600

 

80

35CÖT NỐI LIÊN HỢP

 

 

 

3/4” X D25

 

126.700

 

139.400

 

80

36NỐI REN LIÊN HỢP

 

 

DN 20

 

67.800

 

74.600

 

80

37CHOÕNG MỞ KHÓA ( TAY KHÓA)

 

 

259.400

 

285.300

 

1

38VÕNG MỞ KHÓA ĐỒNG ( TAY KHÓA TỪ)

 

 

48.700

 

53.600

 

1

 

39

VÕNG MỞ KHÓA NHỰA ( TAY KHÓA TỪ)

 

 

17.000

 

18.700

 

1

 

 

40

VAN GÓC CỨU HỎA

MIHA – PN 20

 

 

 

DN 50

 

729.000

 

801.900

 

1

 

12

 

DN 65

 

1.075.600

 

1.183.200

 

1

 

8

0868685513
Liên hệ