Đầu báo nhiệt độ cố định Horing – mechanical fixed temperature heat detector

0868685513
Liên hệ