Trung tâm báo cháy Hochiki 24 kênh

Thông số kỹ thuật trung tâm báo cháy Hochiki 24 kênh

Dòng tủ HCV bao gồm 2,4,8 zone, được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn BS EN54-4, BS EN54-2 và hệ thống báo cháy – thiết bị điều khiển và chỉ thị.

Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ