Trung tâm điều khiển chữa cháy Hochiko

Trung tâm điều khiển chữa cháy Hochiki HCVR-3

  • Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL và FM
  • Có 3 zones cho đầu báo thường
  • Có thể cài đặt xả khí từ bất kì 1 zone nào hoặc từ sự kết hợp của 2 hoặc 3 zones bất kỳ
Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ