Trung tâm báo cháy và điều khiển xả khí

Thông số kỹ thuật trung tâm báo cháy và điều khiển xả khí

HCA là dòng tủ có thể lập trình toàn bộ thông qua sử dụng một bản menu đơn giản. Dòng tủ HCA hỗ trợ cho các ứng dụng xả khí  (FM-200, NOVEC) và nước (Pre-action, Deludge,…) trên dòng tủ HCA-4 và HCA-8.

Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ