Đầu báo khói chống nổ Hochiki

Thông số kỹ thuật đầu báo khói chống nổ Hochiko

SOC-E-IS là đầu báo quang điện, hoan toàn tương thích với phần lớn các hệ thống báo cháy thông thường. SOC-E-IS sử dụng buồng khói quang điện hiệu suất cao của Hochiki

Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ