Ống thép mạ kẽm Việt Đức – Ống thép mạ kẽm nhúng nóng