Ống thép mạ kẽm phi 48 – 140 – 42 – 21 – 90 – 34 – 90 -16 -114 – 49