Ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM- Các tiêu chuẩn ống thép ASTM MỚI NHẤT

Ống thép tiêu chuẩn ASTM là loại ống thép tuân theo bộ tiêu chuẩn kĩ thuật cho các vật liệu và sản phẩm bởi tổ chức Quốc tế ASTM  viết tắt từ American Society for Testing and Materials. Hay còn gọi là Hiệp Hội Vật Liệu Và Thử Nghiệm Hoa Kỳ.

Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ