Đầu báo nhiệt tăng Horing- Mechanical Rate of Rise Heat Detector