Còi đèn báo động Horing – Electronic Sound and Beacon