Thép tròn – Thép đặc – Lap trơn

Thép tròn hay còn gọi là thép đặc hay lap trơn hay thép tròn đặc. Thép có dạng hình trong nhưng đặc ở bên trong. Đây là loại thép dễ dàng hàng cắt nên được sử nhiều trong các lĩnh vực khác nhau.

Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ