Thép Hộp Chữ Nhật 10 x 30, Hộp 20 x 30, Hộp 20 x 40, Hộp 25 x 50, Hộp 30 x 60, hộp 40×80