Ống thép siêu âm 49 60 114

Ống thép siêu âm là gì? Thép ống siêu âm là một ống thép có ruột rỗng bên trong. Với đường kính từ D49 đến D114, tùy theo đường kính cọc từ D300 đến D2000.

Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ