Ống thép cỡ lớn Việt Đức -Ứng dụng của ống thép Việt Đức