Đầu phun hướng xuống Fuji – Đầu phun hướng lên Fuji