Tủ trung tâm báo cháy Hochiki – BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐỊA CHỈ ANALOG