Bầu giảm đồng tâm inox Jinil

Bầu giảm hàn đồng tâm là loại phụ kiện nối hàn được dùng để nối hai đường ống có kích thước khác nhau.  Bầu giảm hàn đồng tâm giúp thu hẹp dòng chảy theo chiều ngang.

Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ