Chén hàn Inox – Nắp chụp inox Jinil Bend Vina

Chén hàn là loại phụ kiện hàn được sử dụng trong hệ thống dẫn lưu chất lổng hoặc chất khí trên hệ thống đường ống và nằm ở vị trí cuối đường ống nhằm bịt kín kết thúc đường ống.

Báo Giá: 0973 852 798

0868685513
Liên hệ