Xà gồ thép C Vina One – Bảng quy cách xà gồ thép C