Van điều khiển chênh lệch áp suất DPCV, kết nối mặt bích Giacomini