Van cửa đồng MBV PN 10

81,6002,277,300

Đặc điểm và vật liệu của van cửa đồng MBV

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Van dùng cho nước sạch – Used for Water

Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISƠ 228-1-2000

BS 21/ ISO 228-1-2000 Threads standard

Báo Giá: 0973 852 798
0868685513
Liên hệ