Van gang 1 chiều Tung Lung

Van gang 1 chiều Tung Lung

Van gang 1 chiều Tung Lung được sử dụng nhiều trong các hệ thống dẫn dầu, lò hơi hay hệ thống nước nóng. Kích thước: 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A

Báo Giá: 0973 852 798
Danh mục: ,
0868685513
Liên hệ