Nắp bịt ren trong mạ kẽm

4,500104,000

0868685513
Liên hệ