Nắp bịt hàn siêu âm 49 60 114 – Nắp bịt đầu ống thép siêu âm