BĂNG TAN PTFE – TQ 1/2”x10mm

2,740

0868685513
Liên hệ