Đầu báo nhiệt GST- Conventional Dual Heat Detector